Miasto DzieciFundacja POSEJDON przy wsparciu ze strony CRS TRIAGE została partnerem projektu edukacyjno-wychowawczego "MIASTO DZIECI" w Miliczu. Nasi ratownicy i instruktorzy będą wyjaśniać dzieciom na czym polega praca ratownika oraz przekażemy im niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

Cieszymy się, że możemy wziąć udział w projekcie i jesteśmy pewni, że nasze działania przyczynią się do propagowania ratownictwa wśród najmłodszych. Autorem projektu jest Fundacja KOM, Kreatywny Obiekt Multimedialny z Milicza - www.kom.edu.pl. Patronat nad projektem objął min. Marszałek Dolnośląski.

Organizatorzy projektu Miasto Dzieci stawiają sobie pięć głównych celów:

  1. wesprzeć edukację obywatelską młodego pokolenia i umiejętność działania w zespołach oraz wyłanianie i edukację nieformalnych liderów w grupach rówieśniczych,
  2. zintensyfikować współpracę pomiędzy organizacją pozarządową a placówkami oświatowymi i wychowawczymi w prowadzeniu edukacji obywatelskiej oraz wdrożyć dobre praktyki w nieformalnych systemach edukacji,
  3. zapewnić dzieciom, które nie mają możliwości pojechania na zorganizowany wypoczynek, ciekawą formę spędzenia wakacji,
  4. pokazać uczestnikom różne możliwości zatrudnienia, jakie mogą je czekać w przyszłości i pomóc im w odnalezieniu zajęcia, które je najbardziej zainteresuje,
  5. zaszczepić w uczestnikach poszanowanie pracy świadomość wartości pracy i pieniądza.

Uczestnicy będą przebywać na zabezpieczonym terenie Fundacji KOM w Miliczu, przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 3. Tam zostaną zarejestrowani w przygotowanej specjalnie na potrzeby projektu agencji pracy, a następnie – przebywając w Mieście Dzieci przez 8 godzin dziennie lub wyjeżdżając z niego w grupach zorganizowanych – zapoznają się z trzema zawodami w ciągu dnia. Będą m.in. policjantami, strażakami, pracownikami pogotowia ratunkowego, pracownikami ochrony, pracownikami porządkowymi, ogrodnikami, mechanikami samochodowymi, stolarzami, bankowcami, sprzedawcami i leśnikami.

W trakcie całych warsztatów ich uczestnicy poznają sposób działania niewielkiego miasta, wybiorą swojego burmistrza w demokratycznych wyborach, dostaną zadania, jakie wykonują władze i urzędy, a także nauczą się planowania wydatków, organizacji czasu i pracy w grupie.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie otrzymają pośrednie wsparcie w postaci bezpłatnych, atrakcyjnych półkolonii dla ich dzieci, które będą miały charakter nie tylko wypoczynkowy, ale też edukacyjno-wychowawczy, co w przypadku rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych jest ważną wartością dodaną.

Kalendarz kursów CRS TRIAGE
Array

Współpraca

rmPaństwowe Ratownictwo Medyczne
CRS TRIAGECentrum Ratownictwa Specjalistycznego
Logo delphinusDelphinus Sport Promotion
toyota-nowakowski TOYOTA Nowakowski