KDP CMAS

kdpProwadzimy szkolenia nurkowe w najstarszej federacji nurkowej. Komisja Działalności Podwodnej CMAS, to jedyna polska federacja, która będąc członkiem Komitetu Technicznego Światowej konfederacji Podwodnej CMAS, posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń na wszystkie stopnie płetwonurkowe i instruktorskie zgodnie z polskimi przepisami państwowymi i międzynarodowymi standardami oraz zasadami bezpieczeństwa CMAS.
Absolwenci naszych kursów szkoleniowych otrzymują Certyfikaty wyszkolenia KDP CMAS, które są honorowane w klubach, bazach i centrach nurkowych na całym świecie.

Klub Nurkowy Fundacji Ratowniczej Posejdon

Klub NurkowyJako klub nurkowy zrzeszony w KDP CMAS prowadzimy szkolenia, według najwyższych standardów z zachowaniem obowiązujących norm bezpieczeństwa. Nasi instruktorzy są wpisani w ogólnopolski rejestr aktywnych instruktorów KDP CMAS. Szkolenie w naszym klubie jest procesem wielofazowym i wielostopniowym, dającym uczestnikom w każdej grupie wiekowej i na każdym poziomie sprawności fizycznej, możliwość rozwoju umiejętności nurkowych w wielu dziedzinach podwodnych, przy zróżnicowanym poziomie trudności.

Pion szkoleniowy

Podstawowy pion szkoleniowy obejmuje trzy stopnie podstawowe P1, P2, P3, (P4 - dla bardzo doświadczonych płetwonurków, działaczy klubowych i organizatorów imprez nurkowych), które następują kolejno po sobie i stopniowo przygotowują uczestnika do większych głębokości i zadań wynikających z realizacji danego programu.
Zdobycie kolejnych stopni podstawowych musi być potwierdzone wykonaniem odpowiedniej liczby nurkowań stażowych, zdobyciem obowiązkowych specjalizacji wynikających z programu, a w przypadku młodzieży spełnieniem wymogu wiekowego. Po zrealizowaniu wszystkich stopni z pionu podstawowego, każdy uczestnik może ubiegać się o stopnie instruktorskie, spełniając wymogi przewidziane dla kandydatów na instruktorów i uczestnicząc w centralnym obozie szkoleniowym.

Ścieżka rekreacyjna

Kierując się ścieżką rekreacyjną, KDP CMAS przygotowało szeroką gamę specjalizacji znacznie „lżejszych”, o charakterze wypoczynkowym. Po zakończeniu kursu podstawowego P1, uczestnik ma do wyboru specjalizacje z zakresu:

Płetwonurek Nocny (PNO)
Płetwonurek Nawigator (PNA)
Płetwonurek Wrakowo-Morski (PWM)
Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS)
Płetwonurek Podlodowy (PLL)
Płetwonurek Archeolog (PA)
Płetwonurek Filmowiec (PFI)
Płetwonurek Fotograf (PF1)
Płetwonurek Ekolog (PEK)
Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej (PMP)
Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW)

Uzyskanie stopnia P2 pozwala na dalszy rozwój w dziedzinie fotografii podwodnej, oferując stopnień Płetwonurek Fotograf (PF2), a także Płetwonurek ze Skuterem (PS1)

kdp cmasWybierając system szkolenia KDP CMAS otrzymacie Państwo pełen zakres usług związanych z płetwonurkowaniem zarówno rekreacyjnym jak i technicznym. Zdobędziecie niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu sprzętu podstawowego i pomocniczego, fizyki, fizjologii i patofizjologii, technik i bezpieczeństwa nurkowania, ratownictwa i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, środowiska wodnego i hydrologii, a ponadto poznacie i opanujecie dobrą technikę nurkowania oraz umiejętność właściwej obsługi sprzętu stosowanego podczas pobytu pod wodą.

Kalendarz kursów CRS TRIAGE
Array

Współpraca

rmPaństwowe Ratownictwo Medyczne
CRS TRIAGECentrum Ratownictwa Specjalistycznego
Logo delphinusDelphinus Sport Promotion
toyota-nowakowski TOYOTA Nowakowski