Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły kurs Ratownika (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), a zwłaszcza zorganizowane grupy różnych formacji ratowniczych, na kursy doskonalące umiejętności praktyczne w zakresie ratownictwa medycznego i technicznego.

Idea i zakres kursów

KPPKursy specjalistyczne dla ratowników KPP są szkoleniami zawodowymi dla konkretnych służb i stanowią doskonałe przygotowanie ratownika do danego środowiska pracy. Bazując na tematyce z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, poszerzamy zagadnienia związane z ratownictwem i pokazujemy jak sprawnie działać w warunkach realnego zagrożenia. Współpracujemy z instruktorami różnych formacji mundurowych, dzięki czemu udało nam się opracować standardy działań dostosowane do szerokiej gamy potrzeb. Nasze kursy doskonalące to w znakomitej części zajęcia praktyczne.

Kadra dydaktyczna

Nasi instruktorzy to ratownicy medyczni prowadzący kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Fundacji Ratownictwa POSEJDON oraz w Centrum Ratownictwa Specjalistycznego TRIAGE. To czynni zawodowo instruktorzy i ratownicy wodni, płetwonurkowie oraz strażacy PSP i OSP.

Tematy kursów

Pacjent urazowy w praktyce ratownika

1. Patofizjologia oraz najczęstsze mechanizmy urazu.
2. Badanie urazowe, szczegółowe, dalsze.
3. Postępowanie z pacjentem urazowym - decyzja o transporcie.
4. Sytuacje szczególne: poszkodowany na brzuchu, w kasku, dziecko.

Zaawansowane metody udrażniania dróg oddechowych i resuscytacja krążeniowo-oddechowa

1. Przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych:
Rękoczyny: czoło-żuchwa, Esmarcha, luksowanie żuchwy
Sprzęt: rurka U-G, rurka N-G, rurka LT-D, IGel, maska krtaniowa, respirator
2. Rozpoznanie NZK i wdrożenie odpowiednich czynności (dziecko i osoba dorosła):
uciski klatki piersiowej, użycie AED, udrożnienie dróg oddechowych i prawidłowa wentylacja
3. Aspekty prawne i dylematy moralne/etyczne towarzyszące resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Kurs doskonalący dla ratowników wodnych

1. Symulowana akcja ratunkowa z podjęciem poszkodowanego (manekin) z dna pływalni.
2. Podział zadań w grupie ratownictwo wodne/ratownictwo medyczne.
3. Techniki holowania poszkodowanego: urazowego/nieurazowego.
4. Metody ewakuacji poszkodowanego na brzeg: niski/wysoki.
5. Resuscytacja osób poszkodowanych po epizodzie tonięcia.
6. Inne stany zagrożenia życia/zdrowia w praktyce Ratownika Wodnego.

Kurs doskonalący dla ratowników – strażaków OSP/PSP

1. Podstawy ratownictwa technicznego.
2. Patofizjologia urazów w wyniku wypadku samochodowego.
3. Ewakuacja bezprzyrządowa.
4. Ewakuacja przyrządowa: deska/KED.
5. Postępowanie z poszkodowanym po wyciągnięciu z pojazdu.
Kalendarz kursów CRS TRIAGE
Array

Współpraca

rmPaństwowe Ratownictwo Medyczne
CRS TRIAGECentrum Ratownictwa Specjalistycznego
Logo delphinusDelphinus Sport Promotion
toyota-nowakowski TOYOTA Nowakowski