imageFUNDACJA RATOWNICTWA POSEJDON jest organizacją stworzoną w celu promowania, propagowania i nauczania ratownictwa medycznego oraz ratownictwa wodnego wśród społeczeństwa.

Zgodnie z zapisami statutu, celem fundacji jest m.in.:

  • Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia polegających na ratowaniu osób w stanach nagłych zagrożeń zdrowia i życia.
  • Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego i górskiego.
  • Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw sportowego i aktywnego trybu życia, postaw prozdrowotnych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

CRS TriageNasza Fundacja została założona przez ratowników Centrum Ratownictwa Specjalistycznego TRIAGE z Wrocławia. Całe doświadczenie zespołu oraz wysokie standardy zostały przeniesione i dostosowane do potrzeb Fundacji. Dzięki temu, możemy realizować nasze cele, przy wsparciu kadrowym doświadczonego personelu medycznego i z wykorzystaniem wszelkich zasobów CRS TRIAGE.

rmOd października 2013 r. Fundacja Posejdon działa jako Podmiot Współpracujący z Państwowym Ratownictwem Medycznym w woj. dolnośląskim. Nasi członkowie (ratownicy, ratownicy medyczni, lekarze) posiadając profesjonalny sprzęt (ambulansy, defibrylatory AED, inny sprzęt medyczny) na pewno będą stanowili cenną pomoc w strukturach ratowiczych.

Najnowsze wiadomości

Kalendarz kursów CRS TRIAGE
Array

Współpraca

rmPaństwowe Ratownictwo Medyczne
CRS TRIAGECentrum Ratownictwa Specjalistycznego
Logo delphinusDelphinus Sport Promotion
toyota-nowakowski TOYOTA Nowakowski