• Wrocław 20.04 - 29.04.2018

  Ratownik wodny

  Kurs ratownika wodnego nadający uprawnienia zawodowe

  Część I: 20.04 - 22.04.2018
  Część II: 26.04 - 29.04.2018

  Miejsca realizacji kursu

  Cena: 1150zł

  Zapisz się!

O Kursie

ratownik wodnySzkolenie nadające uprawnienia Ratownika Wodnego jest realizowane według obowiązujących przepisów:

 • Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 • Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

Zgodnie z najnowszymi przepisami, jest to jedyny kurs z dziedziny ratownictwa wodnego potrzebny do pracy zawodowej Ratownika Wodnego. Kolejne kursy i stopnie ratownicze nie są już wymagane.

Miejsca realizacji kursów

Centrum Szkoleniowe TRIAGE
Chełmońskiego 40/3
51-630 Wrocław

Drukuj

Pływalnia Uniwersytetu Przyrodniczego
ul. Chełmońskiego 43
51-630 Wrocław

Drukuj

„Stanica” Harcerski Ośrodek Wodny
ul. Kożuchowska 13
51-631 Wrocław

Drukuj

Basen „Aquarius” Lesko
ul. Bieszczadzka 7
38-600 Lesko

Drukuj

Warunki uczestnictwa

 • Dobra umiejętność pływania (nie wykonujemy egzaminów wstępnych oceniających umiejętności pływackie kandydatów na kurs),
 • Ukończone 15 lat.

Uwaga! Uprawnienia zawodowe Ratownika Wodnego uzyskuje się po ukończeniu 18 roku życia!
W myśl art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do uzyskania możliwości samodzielnej pracy zawodowej Ratownika Wodnego należy spełnić wymogi:

 • być pełnoletnim,
 • być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu,
 • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z nadanym tytułem Ratownika,
 • mieć stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Odbiorcy oferty

Przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych w zakresie ratownictwa wodnego.

Egzamin i zaświadczenia

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu składającego się z zestawu 30 pytań. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:

 • przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
 • przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
 • przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
 • przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (dopłynięcie do niej rufą) i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
 • przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
 • holowaniu tonącego bez przerwy na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;
 • wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Po pozytywnie zaliczonym egzaminie teoretycznym i praktycznym każdy z uczestników szkolenia otrzymuje ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wg wzoru i na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747).

Kalendarz kursów CRS TRIAGE
Array

Współpraca

rmPaństwowe Ratownictwo Medyczne
CRS TRIAGECentrum Ratownictwa Specjalistycznego
Logo delphinusDelphinus Sport Promotion
toyota-nowakowski TOYOTA Nowakowski