COOKIES | © FUNDACJA POSEJDON 2023 Made with ♥ by PAR HOUSE Agency

Nasi Partnerzy

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest: Fundacja Ratownictwa POSEJDON ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, KRS 0000452253, REGON: 022085551, NIP: 8943044593

 
Informujemy, że:
 
  1. Zgromadzone dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia „Zawodów Ratowniczych KPP Karkonosze 2023”. Odbiorcami tych danych będą członkowie sztabu organizacyjnego i naukowego zawodów.
  2. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Ratownictwa POSEJDON,
  3. Celem zbierania danych jest udział w „Zawodach Ratowniczych KPP Karkonosze 2023”.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

NAPISZ DO NAS