ZALOGUJ ADMIN | COOKIES | © FUNDACJA POSEJDON 2021

Nasi Partnerzy

Kurs ratownika wodnego nadający uprawnienia zawodowe

Wrocław 20.04 - 29/.04.2018

 

Część I: 20.04 - 22.04.2018 

Część II: 26.04 - 29.04.2018

 

Miejsca realizacji kursu:

 • Centrum Szkoleniowe TRIAGE, Chełmońskiego 40/3, 51-630 Wrocław
 • Pływalnia Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Chełmońskiego 43, 51-630 Wrocław
 • „Stanica” Harcerski Ośrodek Wodny ul. Kożuchowska 13, 51-631 Wrocław

 

Cena: 1150zł

 

Godziny kursu:

w tygodniu - 15:00-20:00

weekendy - 9:00-16:00

ZAPISZ SIĘ!

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • Dobra umiejętność pływania (nie wykonujemy egzaminów wstępnych oceniających umiejętności pływackie kandydatów na kurs),

 • Ukończone 15 lat.

 

UWAGA!

 

Uprawnienia zawodowe Ratownika Wodnego uzyskuje się po ukończeniu 18 roku życia!W myśl art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do uzyskania możliwości samodzielnej pracy zawodowej Ratownika Wodnego należy spełnić wymogi:

 • być pełnoletnim,

 • być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu,

 • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z nadanym tytułem Ratownika,

 • mieć stan zdrowia pozwalający na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

ODBIORCY OFERTY

 

Przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych w zakresie ratownictwa wodnego.

 

EGZAMIN I ZAŚWIADCZENIA

 

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu składającego się z zestawu 30 pytań. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:

 • przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;

 • przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;

 • przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;

 • przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (dopłynięcie do niej rufą) i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;

 • przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;

 • holowaniu tonącego bez przerwy na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;

 • wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Po pozytywnie zaliczonym egzaminie teoretycznym i praktycznym każdy z uczestników szkolenia otrzymuje ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wg wzoru i na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747).

O KURSIE

 

Szkolenie nadające uprawnienia Ratownika Wodnego jest realizowane według obowiązujących przepisów:

 • Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 • Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

 

Zgodnie z najnowszymi przepisami, jest to jedyny kurs z dziedziny ratownictwa wodnego potrzebny do pracy zawodowej Ratownika Wodnego. Kolejne kursy i stopnie ratownicze nie są już wymagane.

 

RATOWNIK WODNY

NAPISZ DO NAS