ZALOGUJ ADMIN | COOKIES | © FUNDACJA POSEJDON 2021

Nasi Partnerzy

25 czerwca 2020
Zapraszamy do udziału w zawodach! Organizujemy dla Was zawody z zakresu ratownictwa w ramach kwalifikowanej
19 lipca 2015
Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Ratownictwa POSEJDON otrzymała zgodę MSW na wykonywanie ratownictwa wodnego. Decyzja
14 lipca 2015
Fundacja POSEJDON przy wsparciu ze strony CRS TRIAGE została partnerem projektu edukacyjno-wychowawczego "MIASTO DZIECI" w
11 lipca 2015
Przedstawiamy materiał TVN24 z 6 lipca 2015 r.  który nagrany został przy współudziale członków Fundacji

Aktualności

OD PAŹDZIERNIKA 2013 R. FUNDACJA POSEJDON...

 

...działa jako Podmiot Współpracujący z Państwowym Ratownictwem Medycznym w woj. dolnośląskim. Nasi członkowie (ratownicy, ratownicy medyczni, lekarze) posiadając profesjonalny sprzęt (ambulansy, defibrylatory AED, inny sprzęt medyczny) na pewno będą stanowili cenną pomoc w strukturach ratowniczych.

ZOBACZ WPIS DO REJESTRU

NASZA FUNDACJA...

 

...została założona przez ratowników Centrum Ratownictwa Specjalistycznego TRIAGE z Wrocławia. Całe doświadczenie zespołu oraz wysokie standardy zostały przeniesione i dostosowane do potrzeb Fundacji. Dzięki temu, możemy realizować nasze cele, przy wsparciu kadrowym doświadczonego personelu medycznego i z wykorzystaniem wszelkich zasobów CRS TRIAGE.

ZGODNIE Z ZAPISAMI STATUTU, CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:

 

 • Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia polegających na ratowaniu osób w stanach nagłych zagrożeń zdrowia i życia.
 • Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego i górskiego.
 • Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw sportowego i aktywnego trybu życia, postaw prozdrowotnych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

CZYTAJ DALEJ

FUNDACJA RATOWNICTWA POSEJDON

 

Jest organizacją stworzoną w celu promowania, propagowania i nauczania ratownictwa. Naszym głównym polem działania są służby ratunkowe, które staramy się wspierać poprzez szkolenia, konferencje naukowe oraz zaawansowane projekty.

 

Jesteśmy autorami projektów międzynarodowych oraz konferencji naukowych. Nasze doświadczenie wywiązuje się z wieloletniej praktyki zawodowej i edukacyjnej. 

Tworzymy zespół osób z doświadczeniem i wizją. Im trudniej tym lepiej ;)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

RELACJA FILMOWA Z ZAWODÓW RATOWNICZYCH KPP, SOBÓTKA 2020

9-11 PAŹDZIERNIKA 2020

 

Powyższy film prezentuje pracę wszystkich 21 drużyn jakie zmagały się podczas zadań medycznych i technicznych w trakcie Zawodów Ratowniczych KPP, Sobótka 2020 w dniach 9 i 10 października 2020 r. 😉

 

Składamy gratulacje zwycięzcom! nie było łatwo ponieważ odwiedziły nam naprawdę mocne ekipy.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w zawodach!!! Jesteście niesamowici! Cieszymy się, że mogliśmy Was poznać 🙂

Największe podziękowania składamy osobom, które brały czynny udział w organizacji zawodów! Składamy OGROMNE PODZIĘKOWANIA sędziom, organizatorom, wolontariuszom, pozorantom, charakteryzatorom... Wszystkim dzięki, którym te zawody mogły się odbyć i odbyły się w takiej formie. To WASZE ZAWODY!

Zapraszamy na kolejne edycje! Następne planujemy we wrześniu 2021 r.

 

Dziękujemy wszystkim partnerom i sponsorom! Szczególnie naszemu sponsorowi generalnemu oraz wszystkim pracownikom firmy TRIAGE Sp. z o.o. www.triage.pl

Bez Was te zawody byłyby niemożliwe!

 

SOBÓTKA 2020

Osoby zainteresowane współpracą z nami mogą brać czyny udział w projektach ratowniczych i szkoleniowych Fundacji. 

 

Zapewniamy doświadczenie zawodowe dla ratowników szukających rozwoju swoich zainteresowań związanych z ratownictwem wodnym, medycznym i szkoleniowym. Chcąc do nas dołączyć pobierz deklarację, wydrukuj i w oryginale wyślij na nasz adres (ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław) lub dostarcz osobiście umawiając się wcześniej na spotkanie.

 

Każdy członek naszej Fundacji otrzymuje legitymację w formie plastiku oraz koszulkę t-shirt. Członkostwo w Fundacji jest darmowe!

POBIERZ DEKLARACJE W FORMACIE .DOC

Cele i zasady działania Fundacji

 
§ 8

Celem Fundacji jest:

 

 1. Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia polegających na ratowaniu osób w stanach nagłych zagrożeń zdrowia i życia.
 2. Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego i górskiego.
 3. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw sportowego i aktywnego trybu życia, postaw prozdrowotnych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych, w wyniku działań własnych oraz wspierających państwowe służby ratownicze i organizacje ratownicze w sytuacjach tego wymagających.
 2. Działania prewencyjne w zakresie ratownictwa medycznego, ratownictwa na obszarach wodnych i górskich, w szczególności:
  1. zabezpieczenia medyczne imprez,

  2. zabezpieczenia i patrole ratownicze rzek i innych akwenów śródlądowych

  3. zabezpieczenia i patrole ratownicze szlaków górskich.

 3. Pozostawanie w gotowości do działania, czyli zdolność do realizowania czynności ratowniczych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa, w szczególności w ratownictwie medycznym oraz ratownictwie na obszarach wodnych.
 4. Działalność poszukiwawczą osób zaginionych, w szczególności osób podtopionych, przy użyciu specjalistycznego sprzętu do ratownictwa wodno-nurkowego oraz z wykorzystaniem zwierząt do poszukiwania zagrożonych osób.
 5. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji.
 6. Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego i górskiego, a także psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami
 7. Prowadzenie wśród społeczeństwa akcji promocyjnych, pokazów i festynów z zakresu bezpieczeństwa ogólnego, zasad udzielania pierwszej pomocy, w warunkach życia codziennego oraz na obszarach wodnych i górskich, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 8. Organizowanie seminariów, pokazów i konferencji związanych z celami Fundacji.
 9. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
 10. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianie tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.
 11. Promocję wśród społeczeństwa zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na wodach śródlądowych i terenach górskich.
 12. Upowszechnianie informacji o działalności Fundacji w środkach masowego przekazu, w internecie, w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, reportaży, artykułów bądź filmów telewizyjnych, wywiadów w radiu, prasie i telewizji.
 13. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi z różnych środowisk społecznych w Polsce i poza jej granicami.
 14. Analizowanie oraz synteza danych statystycznych pochodzących z baz tworzonych przez Fundację i prezentowanie tych danych na zjazdach lub konferencjach.

RELACJA FILMOWA Z ZAWODÓW RATOWNICZYCH KPP, SOBÓTKA 2021

17-19 WRZEŚNIA 2021


Film prezentuje pracę wszystkich 20 drużyn, które zmagały się z zadaniami medycznymi i technicznymi podczas Zawodów Ratowniczych KPP, Sobótka 2021 w dniach 17 i 18 września 2021 r.

Dekoracje zwycięzców widać na relacji zdjęciowej, do której zapraszamy zajrzeć.

Końcowy film pokazujący całość działań podczas 3 dni zawodów ukaże się wkrótce 😉

 

Dziękujemy wszystkim partnerom, sponsorom i osobom zaangażowanym w organizację zawodów.

Przede wszystkim dziękujemy zawodnikom za udział, wysoki poziom i gratulujemy zwycięzcom!

 

 

DO ZOBACZENIA PODCZAS NASTĘPNYCH EDYCJI 👋🏻

SOBÓTKA 2021

NAPISZ DO NAS