NAPISZ DO NAS

KURSY CMAS

WYBIERAJĄC SYSTEM SZKOLENIA KDP CMAS...

 

...otrzymacie Państwo pełen zakres usług związanych z płetwonurkowaniem zarówno rekreacyjnym jak i technicznym. Zdobędziecie niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu sprzętu podstawowego i pomocniczego, fizyki, fizjologii i patofizjologii, technik i bezpieczeństwa nurkowania, ratownictwa i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, środowiska wodnego i hydrologii, a ponadto poznacie i opanujecie dobrą technikę nurkowania oraz umiejętność właściwej obsługi sprzętu stosowanego podczas pobytu pod wodą.

KDP CMAS

 

Prowadzimy szkolenia nurkowe w najstarszej federacji nurkowej. Komisja Działalności Podwodnej CMAS, to jedyna polska federacja, która będąc członkiem Komitetu Technicznego Światowej konfederacji Podwodnej CMAS, posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń na wszystkie stopnie płetwonurkowe i instruktorskie zgodnie z polskimi przepisami państwowymi i międzynarodowymi standardami oraz zasadami bezpieczeństwa CMAS.Absolwenci naszych kursów szkoleniowych otrzymują Certyfikaty wyszkolenia KDP CMAS, które są honorowane w klubach, bazach i centrach nurkowych na całym świecie.

KLUB NURKOWY

KLUB NURKOWY FUNDACJI RATOWNICZEJ POSEJDON

 

Jako klub nurkowy zrzeszony w KDP CMAS prowadzimy szkolenia, według najwyższych standardów z zachowaniem obowiązujących norm bezpieczeństwa. Nasi instruktorzy są wpisani w ogólnopolski rejestr aktywnych instruktorów KDP CMAS. Szkolenie w naszym klubie jest procesem wielofazowym i wielostopniowym, dającym uczestnikom w każdej grupie wiekowej i na każdym poziomie sprawności fizycznej, możliwość rozwoju umiejętności nurkowych w wielu dziedzinach podwodnych, przy zróżnicowanym poziomie trudności.

PION SZKOLENIOWY

 

Podstawowy pion szkoleniowy obejmuje trzy stopnie podstawowe P1, P2, P3, (P4 - dla bardzo doświadczonych płetwonurków, działaczy klubowych i organizatorów imprez nurkowych), które następują kolejno po sobie i stopniowo przygotowują uczestnika do większych głębokości i zadań wynikających z realizacji danego programu.

 

Zdobycie kolejnych stopni podstawowych musi być potwierdzone wykonaniem odpowiedniej liczby nurkowań stażowych, zdobyciem obowiązkowych specjalizacji wynikających z programu, a w przypadku młodzieży spełnieniem wymogu wiekowego.

 

Po zrealizowaniu wszystkich stopni zpionu podstawowego, każdy uczestnik może ubiegać się o stopnie instruktorskie, spełniając wymogi przewidziane dla kandydatów na instruktorów i uczestnicząc w centralnym obozie szkoleniowym.

 

ŚCIEŻKA REKREACYJNA

 

Kierując się ścieżką rekreacyjną, KDP CMAS przygotowało szeroką gamę specjalizacji znacznie „lżejszych”, o charakterze wypoczynkowym.

 

Po zakończeniu kursu podstawowego P1, uczestnik ma do wyboru specjalizacje z zakresu:

 • Płetwonurek Nocny (PNO)
 • Płetwonurek Nawigator (PNA)
 • Płetwonurek Wrakowo-Morski (PWM)
 • Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS)
 • Płetwonurek Podlodowy (PLL)
 • Płetwonurek Archeolog (PA)
 • Płetwonurek Filmowiec (PFI)
 • Płetwonurek Fotograf (PF1)
 • Płetwonurek Ekolog (PEK)
 • Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej (PMP)
 • Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW)

 

Uzyskanie stopnia P2 pozwala na dalszy rozwój w dziedzinie fotografii podwodnej, oferując stopnień Płetwonurek Fotograf (PF2), a także Płetwonurek ze Skuterem (PS1)

Nasi Partnerzy

COOKIES | © FUNDACJA POSEJDON 2023 Made with ♥ by PAR HOUSE Agency