NAPISZ DO NAS

Sprawozdanie z konferencji "Nowoczesne systemy ratownicze: POLSKA-IZRAEL 2015""

W dniach 26-27 października 2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Nowoczesne systemy ratownicze: Polska-Izrael 2015”. Byłto drugi etap projektu fundacji Posejdon o nazwie „Izrael 2015”.

 

Swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 220 osób z całej Polski, a wśród nich lekarze, ratownicy medyczni i studenci Akademii Medycznej we Wrocławiu.

 

Jako organizatorzy pragniemy podziękować za dwa dni wypełnione wymianą doświadczeń i wspólnych ćwiczeń. Szczególne podziękowania należą się wszystkim wykładowcom, partnerom i sponsorom, którzy swoją ciężką pracą przyczynili się do sukcesu konferencji!

 

Poniżej przedstawiamy krótką relację z tego wydarzenia. 

Dzień pierwszy, 26 października - panele tematyczne

 


Panel I: Organizacja Ratownictwa Medycznego w Polsce i Izraelu  

„Magen David Adom” Yonatan Yagodovsky

 

Naszym pierwszym prelegentem był Yonatan Yagodovsky, dyrektor ds. kontaktów międzynarodowych MDA. W swoim wykładzie przybliżył słuchaczom historię powstania Magen David Adom oraz zasady działania tej organizacji. Słuchacze mogli się także dowiedzieć jak działa system ratownictwa medycznego w Izraelu oraz w jaki sposób MDA udało się uzyskać tak wysoki poziom wyszkolenia swoich pracowników i wolontariuszy.

„Organizacja Ratownictwa Medycznego w Polsce – stan obecny i kierunki rozwoju” lek. Andrzej Nabzdyk

 

Jako drugi przed gośćmi pojawił się Andrzej Nabzdyk – lekarz, legenda wrocławskiego ratownictwa. W swojej prezentacji krótko opisał obecny system i wypunktował konieczne zmiany. Po jego wykładzie udało się przeprowadzić bardzo ciekawą dyskusję odnośnie różnic w systemach ratowniczych na świecie i możliwości przeniesienia niektórych rozwiązań do polskich służb.

„Organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – Przygotowanie do wypadku masowego” lek. Tomasz Sikora (wykład przygotowany przez Prof. dr hab. n. med. Dorotę Zyśko oraz lek. Tomasza Sikorę)

 

Ostatnia prezentacja pierwszego panelu dotyczyła zagadnień związanych z przygotowaniem SOR’ów do działania w warunkach wypadku masowego. Procedurami postępowania podzielił się z nami lek. Tomasz Sikora – pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Na przykładzie tej placówki mogliśmy zobaczyć w jaki sposób zmienia się funkcjonowanie SOR’u kiedy dochodzi do wypadku masowego i szpital musi w bardzo krótkim czasie przyjąć dużą ilość poszkodowanych. W dyskusji po wykładzie pojawiła się konkluzja o potrzebie przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu wypadków masowych i organizacji pracy na oddziałach ratunkowych w takich wyjątkowych sytuacjach.

„Realizacja programów wczesnego dostępu do defibrylatorów AED – PAD” Grzegorz T. Dokurno (MAX HARTER)

 

Kolejny zaproszony gość – Grzegorz T. Dokurno zaprezentował program zwiększający dostępność defibrylatorów AED. Podczas swojego wykładu wykazał na przykładach z Polski, że AED uratowało i uratuje jeszcze nie jedno życie. Ta prelekcja, również zakończyła się dyskusją, a właściwie kilkoma historiami naszych gości, którzy przytoczyli swoje doświadczenia z użyciem AED.

 Panel II: Nowoczesna dyspozytornia – Centrum Logistyczne Ratownictwa

„Organizacja dyspozytorni w Izraelu, systemy teleinformatyczne” Yonatan Yagodovsky oraz Felix Lotan

 

Drugi panel otworzył Yoni – nasz gość z Izraela. Pierwsza część jego wykładu pokazała jak sprawnie działają tamtejsze dyspozytornie. Dane które przytoczył: czasy wezwania, dojazdu i reakcji służb były niewiarygodne. Opisał także, jak istotną rolę w dzisiejszych czasach, poza informatyzacją, pełni człowiek od którego decyzji zależy prawidłowe wysłanie zespołu lub wolontariusza na miejsce zdarzenia. Druga część wykładu została poprowadzona przez Felixa Lotana pełniącego rolę superwizora MDA oraz posiadającego stanowisko dowódcze izraelskiej armii – opisał w jaki sposób można pomagać dyspozytorom w ich pracy oraz jak kontrolować i eliminować błędy.

„Dyspozytor medyczny, procedury dla dyspozytorów”

lek. Jarosław Gucwa (MEDYCYNA PRAKTYCZNA)

 

 Polskie spojrzenie na pracę dyspozytorów, potrzebę realizacji protokołów oraz stosowania odpowiednich algorytmów zaprezentował jeden z inicjatorów powstania procedur – Jarosław Gucwa. Podczas swojego wykładu pokazał istniejące algorytmy, a także dowiódł, że dobrze napisane procedury w połączeniu z wyszkolonym dyspozytorem potrafią praktycznie wyeliminować ryzyko błędu i oddzielić wezwania ratunkowe od tych, które powinny być realizowane przez lekarzy rodzinnych. Ten blok tematyczny zakończył się dłuższą dyskusją o tym jak sprawić, aby procedury zamiast ograniczać dyspozytorów zaczęły im pomagać i chroniły ich w sytuacjach spornych.

Panel III: Wolontariat ratowniczy

„Wolontariat Ratowniczy w Magen David Adom” Yonatan Yagodovsky

 

Podstawą funkcjonowania MDA są wolontariusze, dzięki ich pracy oraz zaangażowaniu system ratownictwa w Izraelu jest na tak wysokim poziomie i każdego dnia staje się jeszcze lepszy. Yonatan pokazał w jaki sposób MDA rekrutuje swoich wolontariuszy oraz jak sprawia, że jest tyle osób chętnych do poświecenia swojego czasu na rzecz innych. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zobaczyć jak wygląda szkolenie wolontariuszy oraz ich dysponowanie do zdarzeń.

„Propozycje organizacji wolontariatu wPolsce” Kamil Kędzierski

 

Konferencja miała na celu pokazanie elementów, które mogłyby wspierać system, Kamil Kędzierski – zajmujący się w fundacji Posejdon wolontariuszami zaprezentował wizję wprowadzenia ich do działań systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wykład poruszał kwestie prawne związane z możliwością dysponowania wolontariuszy oraz wypunktował działania, które fundacja już podjęła w kierunku szkolenia ochotników.
„System teleinformatyczny, powiadamianie wolontariusza” Mariusz Pancerz (ABAKUS)

 

W roku 2015 stworzono specjalną aplikację na telefony typu smartphone dla wolontariuszy oraz program dla dyspozytorów medycznych pod nazwą e-POSEJDON24 (www.e-posejdon24.pl). System inspirowany programem wolontariatu z Izraela opracowany został przez Fundację Ratownictwa POSEJDON (pomysłodawca) i firmę informatyczną ABAKUS (wykonanie).

 

System e-POSEJDON24 pozwala wysyłać wolontariuszy przez dyspozytora do zdarzeń, w których mogą oni podjąć czynności ratownicze do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Aplikacja dla wolontariuszy jest prosta w działaniu, szybka, intuicyjna i pozwala na zachowanie pełnej komunikacji z dyspozytorem. Ma m.in. możliwość wykorzystania map dojazdowych, przesyłania zdjęć ze zdarzenia do dyspozytora i komunikowania się z innymi wolontariuszami zadysponowanymi do działań.

 

O działaniu systemu oraz możliwościach technicznych opowiedział Mariusz Pancerz z firmy ABAKUS, współtwórca aplikacji. Uczestnicy konferencji mieli możliwość obserwacji jak w czasie rzeczywistym działa powiadamianie wolontariusza przez dyspozytora.

Panel IV: Zdarzenia masowe

„Izraelskie sposoby walki ze zdarzeniami masowymi” Felix Lotan

 

Ostatni panel pierwszego dnia konferencji dotyczył wypadków masowych. Nasz gość przybliżył słuchaczom izraelskie procedury działania w wypadkach masowych. Dzięki ogromnej praktyce zawodowej w tego rodzaju zdarzeniach, Felix w bardzo ciekawy sposób przedstawił na przykładach jak należy działać oraz jak ulepszać działania medyczne w wypadkach masowych. Mnogość zdjęć oraz filmów ze zdarzeń, a także bardzo ciekawa forma prowadzenia wykładu przybliżyła uczestnikom konferencji charakter działania podczas wypadkach masowych w Izraelu.

„Najnowsze wytyczne American Heart Association” lek. Jarosław Gucwa (MEDYCYNA PRAKTYCZNA) we współpracy z Katarzyną Ostręgą (American Heart Association)

 

 Dzień pierwszy zakończyliśmy podsumowaniem zmian jakie zaszły w wytycznych American Heart Association. Jarosław Gucwa wraz z Katarzyną Ostręgą przedstawili najistotniejsze aspekty nowych wytycznych AHA 2015.

Dzień drugi, 27 października - wykłady i stacje ćwiczeniowe

 


WYKRESY​​​​​​​

„Polskie Centrum Pomocy Medycznej – Pomoc dla Nepalu” – ratownik medyczny Adam Szyszka

 

Pierwszy wykładowca drugiego dnia konferencji opowiadał o misji humanitarnej grupy Polskiego Centrum Pomocy Medycznej w Nepalu. Jako ratownik PCPM zobaczył prawdziwy obraz tragedii, która wydarzyła się w po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ten kraj kilka miesięcy temu. Następnie na scenie zagościł po raz kolejny Felix Lotan, który również był zaangażowany w pomoc humanitarną w Nepalu jednak tym razem jako dowódca grupy wojska Izraela. Wspólne doświadczenia Polski i Izraela w Nepalu pozwoliły na kolejną owocną dyskusję i wymianę doświadczeń.

„Wypadek masowy, współdziałanie służb ratunkowych i  interwencyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi” dr n. med. Arkadiusz Trzos

 

Ostatnim prelegentem był dr Arkadiusz Trzos, pionier tworzenia procedur postępowania służb ratunkowych w wypadkach masowych. Wykład omawiał standardy postępowania oraz możliwości polskich służb ratowniczych. Podczas prezentacji przypomniane zostały zasady TRIAGE oraz najważniejsze założenia współpracy jednostek. Był to wstęp do ćwiczeń, które czekały nas w kolejnej części dnia.

Stacje ćwiczeniowe

 

STACJA I: Wypadek masowy, współdziałanie służb ratunkowych i  interwencyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, dr n.med. Arkadiusz Trzos, Felix Lotan

 

STACJA II: Wypadek masowy, współdziałanie służb ratunkowych i interwencyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, dr n.med. Arkadiusz Trzos, Felix Lotan
 
STACJA III: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne ACLS z udziałem LAERDAL, AHA, Centrum TRIAGE
 
STACJA IV: Zaawansowane udrażnianie dróg oddechowych udziałem LAERDAL, AHA, Centrum TRIAGE
 
STACJA V: Poród w warunkach ratownictwa medycznego z udziałem LAERDAL i Centrum TRIAGE
 
STACJA VI: Podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS/AED z udziałem LAERDAL, AHA, MaxHarter
 
STACJA VII: Nowości w ratownictwie medycznym, Live Streaming EKG CORPULS 3, System noszy STRYKER, i inne nowości, firma MEDLINE
 
STACJA VIII: Medycyna taktyczna – Specjaliści z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPSP) Wrocław
 
Stacje ćwiczeniowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, poniżej krótka fotorelacja:

Stacje ćwiczeniowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, poniżej krótka fotorelacja:

Nasi Partnerzy

COOKIES | © FUNDACJA POSEJDON 2023 Made with ♥ by PAR HOUSE Agency